Nejdůležitější SEO faktory pro rok 2012

Zajímá vás, jaké jsou nejdůležitější SEO faktory? Tento článek sumarizuje důležité optimalizační on-site faktory pro rok 2012 podle názoru 18 SEO expertů.

 

Na portálu OrganicSEOconsultant.com bylo zveřejněno hodnocení tří nejpodstatnějších on-site SEO faktorů z pohledu sedmnácti SEO expertů. Do článku jsme přidali komentáře a názory SEO specialisty firmy UNIWEB s.r.o.

18 SEO expertů hodnotí on-site faktory

Rand Fishkin (CEO of SEOmoz)

Považuje za důležitý skvělý design a příjemný uživatelský prožitek (user experience či zkráceně UX), kvalitní obsah stránky (body content) a klíčová slova v titulcích (lépe řečeno v parametru title).

James Agate (zakladatel Skyrocket SEO)

Zastává názor, že pro optimalizaci je podstatné mít na webu méně stránek ale více relevantních s velmi kvalitním obsahem. Dále je důležité vyladit každou stránku podle potřebného klíčového slova a jak říká James Agate "odstranit nábytek". Nábytkem je myšlen nadbytečný obsah stránek, který působí jako spamm (například v patičce webu).

Dan Petrovic (ředitel DejanSEO)

Potvrzuje, že tag title je velmi silný SEO faktor a mimo jiné vyzdvihuje užitek autorství obsahu. Pokud na webu prezentujete autorství obsahu, získáváte důvěru jak uživatelů tak i vyhledávačů.

Ross Hudgens (SEO Manager ve společnosti Full Beaker, Inc.)

Věří, že velmi důležitý je title tag, struktura URL a také CTR. Za super důležitý SEO faktor pro rok 2012 považuje aktuálnost (čerstvost) stránek, která je dána četností změn na stránce.

Cyrus Shepard (Director of Marketing ve firmě PlaceFull Inc.)

Jmenuje tyto 3 faktory: použití tagu Title, celková struktura vnitřních odkazů a kvalita obsahu.

Jon Cooper (Majitel Point Blank SEO)

Jon Cooper se domnívá, že mezi 3 nejdůležitější SEO faktory patří Title stránky, hloubka obsahu (články o rozsahu více než 800 slov) a odkazy uvnitř obsahu (zde Jon Coper vyzývá k odkazování nejen na svůj web ale také na Wikipedii nebo na jinou autoritu ve světě internetu).

Hugo Guzman (Sr. Manager, Online Marketing at HSN)

Říká, že vše záleží kompletně na povaze webu a klíčem k úspěchu je zjistit, jaké SEO parametry je potřeba změnit (například interní odkazy, duplicitní nebo nedostatečný obsah, nedostatečné využití tagů title, apod.).

Ann Smarty (Majitelka MyBlogGuest)

Považujte za důležité tyto faktory: unikátní a přirozený obsah, rychlost načítání stránek a za nežádoucí označuje chybné, nežádoucí linky v patičce webu.

Nick Leroy (SEO konzultant ve FindLaw, a Thompson Reuters business)

Vyzdvihuje pro rok 2012 implementaci prvků sociálních sítí na webové stránky (tlačítka "like" a jiná).

Zarko Zivkovic (zakladatel Practical SEO)

Vyjmenoval tyto faktory: titulky a nadpisy, layout stránky a design pro lepší UX a interní prolinkování webu s využitím různých variant viditelné části hypertextového odkazu (anchor).

Tom Demers (spoluzakladatel Measured SEM)

Považuje za důležité faktory optimalizace pro rok 2012 informační architekturu, interní prolinkování a záležitosti týkající se duplicitního obsahu.

Wayne Barker (SEO Executive, Hallam Internet Ltd.)

Doporučuje využívat tagy Title a Alt, vytvářet nejlepší možný a užitečný obsah a prezentovat data příjemným a hezkým způsobem (velké obrázky, videa, použití uvozovek u vlastních myšlenek či rozhovorů).

Jason Acidre (Marketingový konzultant, Affilorama)

Přičítá důležitost těmto faktorům: absolutní relevance obsahu k zamýšlenému klíčovému slovu, vnitřní prolinkování, struktura webu a proklamace autorství obsahu.

Paddy Moogan (SEO konzultant, Distilled)

Ve svém komentáři k důležitým SEO faktorům varuje před výskytem malware (zákeřný software jako jsou počítačové viry, trojské koně, spyware, adware, apod.). Dalším důležitým hodnotícím kritériem stránek je rychlost načítání stránek a také funkční design webu, který se přizpůsobuje mobilním zařízením.

Danny Dover (SEO konzultant, LifeListed.com)

Pokládá za nejdůležitější tag Title, URL adresy a relevantní obsah přístupný robotům vyhledávačů.

John Doherty (SEO konzultant, Distilled)

Zastává názor, že mezi důležité faktory patří title tagy, texty interních odkazů a kvalitní texty. Pro získání odkazů je důležité nabízet na stránkách pestrý obsah (texty, obrázky, videa, animace, atd.).

Kieran Flanagan (European Online Marketing Manager, Marketo.com)

Považuje následující 3 faktory za důležité: strategie použití správných klíčových slov, navigace na webu a zamezení výskytu chyb na webu.

Jan Vavřička (SEO konzultant, UNIWEB s.r.o)

"Za naprosto zásadní faktor pro úspěch webu považuji kontinuální optimalizaci a trvalé rozšiřování obsahu. Jakmile přestanete svůj web obohacovat o přínosný a relevantní obsah, konkurence vás okamžitě předběhne. Pokud bych měl vyjmenovat 3 nejdůležitější on-site faktory, tak bych zvolil spíše tři okruhy faktorů: kvalitní obsah z hlediska aktuálnosti, hloubky, relevance a originality, dále užitečné webové aplikace, které podpoří spontánní tvorbu zpětných odkazů a také pestrost a dostupnost přínosných obsahových příloh jako jsou dokumenty, obrázky, grafy či videa. Za samozřejmé považuji 100% využití technických SEO faktorů (tagy title, interní linkbuilding, hezká URL, informační architektura), o kterých se více či méně detailně zmiňují kolegové." Říká Jan Vavřička (Google+)

 


 

Chcete pomoci s optimalizací webu? Kontaktujte nás!