Vliv internetu a médií na nákupní chování

Triton Digital zveřejnil 12. července 2012 výsledky výzkumu o vlivu médií. Výzkumu „Media Influence Insights“ se zúčastnilo více než 24.000 uživatelů místních médií v Severní Americe. Vliv médií byl posuzován z hlediska důvěryhodnosti zpráv a informací a také z hlediska přímého vlivu na nákupní chování uživatelů.

Jaký vliv mají média na spotřebitele?

Důvěryhodnost médií

Televize byla hodnocena jako nejdůvěryhodnější médium (45 % respondentů), dále mají větší důvěru tištěné noviny (20 %) a rádio (18 %). Internetové zpravodajství má důvěru 13 % uživatelů výzkumu a sociální sítě získaly nejmenší důvěru (4 %).

 

Vliv inzerce v tradičních médiích na nákupní chování

A jaký vliv mají media na nákup výrobků či služeb podle studie společnosti Triton Media? 64 % respondentů přiznalo, že uskutečnili nákup po shlédnutí inzerátu v televizi, novinách či po vyslechnutí reklamy v rádiu.

 

Nejvlivnější je při volbě značky zboží internet

Součástí výzkumu byla otázka týkající se volby značky výrobku v situaci, kdy je uživatel již rozhodnutý k nákupu, ale není si jistý volbou značky. Jaká média mají vliv na volbu značky produktu? Nejvlivnějším médiem je internet.

 

Poznámka: pokud nabízíte své služby či produkty na internetu nebo provozujete e-shop, měli byste věnovat pozornost optimalizaci internetových stránek pro vyhledávače s akcentem na klíčová slova prezentující značku výrobce zboží. Podle výzkumu Triton Digital si informace o značce výrobků vyhledává významné množství koupěchtivých uživatelů (61,1 % uživatelů se ve finální fázi před nákupem rozhoduje podle výsledku hledání na internetu, viz.níže).

 

Hledání informací na internetu zvolilo 61 % uživatelů, televizní reklamu 28 %, reklamu v rádiu 21 % a doporučení typu „pokud se vám líbí toto, bude se vám také líbit toto“ (například cross-selling na portálu Amazon.com) označilo 17 % dotazovaných.

 

Příklad doporučení nákupu příslušenství ke zboží na nákupním portálu Amazon

 

 

Jaký vliv na volbu značky mají další média? Doporučení od osobnosti z místní televize, tisku či rádia označilo 17 % účastníků výzkumu a inzerát v tisku 16 % respondentů. Zde je potřeba podotknout, že účastníci výzkumu mohli zvolit libovolné množství variant využití médií.

 

 

Na závěr připojuji informaci, že výzkumu se zúčastnilo 9752 mužů a 14248 žen a přikládám video pojednávající o vlivu médií na ženy.

Vliv médií na ženy


Chcete pomoci s online marketingem? Napište nám!