PR články

Public relations (PR) představuje souhrn činností, jejichž cílem je vytváření důvěry a dobrých vztahů s veřejností. PR můžeme také chápat jako styk s veřejností. Smyslem a posláním PR je trvalé posilování dobré pověsti a důvěry firmy. Poměrně snadným a levným způsobem realizace PR (pokud zvolíte vhodné portály pro publikování PR článků) jsou online PR články.

Jak pro vás zajistíme PR články?

Spolupracujeme s informačním portálem REGIONPLZEN.CZ, který ročně zobrazí cca 2.000.000 stránek a s dalšími zpravodajskými a oborovými weby a e-magazíny. Doporučíme vám vhodný PR web a zajistíme zveřejnění PR článku s přímým odkazem na váš web, což má pozitivní SEO efekt!

Jaké PR články publikujeme?

Zveřejňujeme tiskové zprávy, rozhovory, interview a odborné články, které našim klientům pomáhají vybudovat důvěru v nabízené produkty a služby. PR články obsahují přímý odkaz na www stránky klienta a tím pomáhají zvyšovat návštěvnost a také podporují lepší pozice klíčových slov (SEO).

Objednejte si PR články!