• Svařování MIG/MAG a TIG
  • Tváření plechů
  • Přesné CNC pálení
  • Ostatní kovovýroba

Cíle společnosti

Plného uspokojení požadavků našich zákazníků lze dosáhnout pouze jakostí všech firemních procesů. Proto je jakost úkolem pro každého zaměstnance bez ohledu na jeho postavení v organizační struktuře firmy. Vrcholové vedení přijalo z tohoto důvodu závazek zajistit a poskytnout zdroje pro plánování, řízení, dosažení a následné zlepšování jakosti.

Mezi nejdůležitější cíle OK Záchlumí, a. s., patří:

  • včasné a bezchybné plnění všech závazků vůči zákazníkům

  • dodávat zákazníkům produkty odpovídající jejich očekávání

  • investice do rozvoje technologie za účelem zlepšování úrovně dodávaných produktů

  • udržovat a rozvíjet partnerské vztahy s dodavateli i kooperujícími firmami

  • trvalé zlepšování řízených procesů systému managementu jakosti

  • rozvoj lidských zdrojů, které považujeme za nejpodstatnější část všech procesů k uspokojivému plnění přání našich zákazníků

Rychlý kontakt

Kontaktovat nás můžete pomocí formuláře, telefonu nebo e-mailu

Adresa firmy:
Záchlumí 45, 349 01 STŘÍBRO
Telefon: (ústředna) +420 374 622 027
Telefon: +420 374 616 249
Fax: +420 374 622 020
Email: okz@okz.cz
Mapa: