Nejdůležitější SEO faktory

Search Engine Land Periodic Table of SEO Success Factors

Faktory ovlivňující SEO

Přehledná periodická tabulka SEO prvků vyjadřuje princip optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Pokud chcete být v optimalizaci úspěšní, je důležité postupovat trpělivě, systematicky a dbát na všechny známé prvky a faktory, které by mohly pozitivně ovlivnit výsledek optimalizace. Nikdo vám nemůže prozradit zaručený návod, jak dostat web s vybraným klíčovým slovem na 1.místo přirozených výsledků vyhledávání, ale uvádíme zde seznam dílčích prvků optimalizace, které jsou vodítkem pro úspěšný SEO copywriting a zdařilou optimalizaci webu.

SEO faktory můžeme rozdělit na 4 kategorie

 • on page faktory
 • off page faktory
 • hrozby
 • blokování stránek

On page faktory

On page faktory (faktory a prvky, které se vyskytují přímo na internetových stránkách daného webu) můžeme rozdělit na 3 typy:

 • Obsah
 • HTML
 • Architektura webu

Nejprve se podíváme na obsah webu, který můžeme optimalizovat na základě pěti hledisek.

Obsah jako On page faktor
Kvalita obsahu Content quality (Cq) Jsou stránky dobře napsány a mají kvalitní a bohatý obsah?
Analýza klíčových slov Research (Cr) Přemýšleli jste nad klíčovými slovy, která by přinesla uživatelům užitek?
Klíčová slova Words (Cw) Jsou na stránkách potřebná klíčová slova a fráze?
Atraktivita obsahu Engage (Ce) Prchají uživatelé z vašich stránek rychle pryč anebo si stránky s chutí pročítají?
Aktuálnost obsahu Fresh (Cf) Máte na stránkách aktualizovaný obsah? Doplňujete „žhavá“ témata a novinky?

 

Co se týče kvality obsahu webu (Cq), je zřejmé, že kvalita je velmi subjektivní pojem. Pomocným kritériem v hodnocení kvality může být gramatická korektnost, absence překlepů a bohatý, strukturovaný obsah ve smyslu žádoucího objemu relevantního a přínosného textu pro uživatele.

HTML

Dalším on page faktorem je HTML kód, ke kterému zmíněná SEO tabulka řadí tři prvky. Jedná se o meta parametry title (Ht), description (Hd) a header (Hh). Vhodné využívání titulků a nadpisů samozřejmě přispívá k tvorbě kvalitního obsahu stránek a pomáhá optimalizaci.

Architektura webu

Třetím a posledním typem on-page faktorů je informační architektura webu, ke které jsou přičleněny tři elementy:

 • snadné procházení robotů stránkami (Ac; Architecture - crawl)
 • rychlost načítání stránek (As; Architecture - speed)
 • „hezká“ URL stránek (Au; Architecture – URLs).

Snadné procházení stránek, návštěvy robotů a rychlost načítání stránek ověřujeme například pomocí serverových logů či nástroje Google Webmaster Tools.

Off page faktory

Off page faktory jsou prvky, které se vyskytují mimo dané internetové stránky (off page). SEO tabulka uvádí 4 typy off-page SEO faktorů:

Zpětné odkazy jsou v tabulce zastoupeny třemi prvky: Kvalita odkazu (Lq), kterou posuzujeme z hlediska důvěryhodnosti, kvality a autority webů, na kterých se daný odkaz nachází, dále Text odkazu (Lt), který by měl obsahovat vhodné klíčové slovo a třetím prvkem je Počet zpětných odkazů (Ln).

Sociální sítě jako SEO faktor je v tabulce reprezentován dvěma prvky: Reputace (Sr) a Sdílení (Ss). Jedná se opět o kvalitativní a kvantitativní hledisko, přičemž prvek reputace řeší, zda-li respektovaní uživatelé sociálních sítí sdílí váš obsah a prvek Sdílení (Sc) je otázkou množství sdíleného obsahu.

Důvěra v doménu a webové stránky je posuzována z hlediska historie webu (Th) a autority (Ta), což je kombinace zpětných odkazů, sdíleného obsahu a dalších faktorů. Důvěra je celkem abstraktní pojem, a proto dodávám, že zjištění, jestli máte důvěryhodné stránky či nikoliv vám může přinést například uživatelské testování nebo dotazníkový průzkum. Důvěryhodnost své domény také můžete posuzovat podle množství zpětných odkazů, které spontánně vznikají na odborných webech, na stránkách vládních institucí, poraden, apod.

Personalizace je faktor, který zahrnuje prvky související s lokalizací webu (Pc, Pl), pravidelnou návštěvností webu svými fanoušky (Ph) a obsahuje i sociální prvek, kterým je názor a pohled vašich přátel (Ps).

Faktory ohrožující optimalizaci

Mezi faktory ohrožující optimalizaci webu patří tyto prvky:

 • povrchnost či tzv. „hubený“ obsah (Vt), který můžeme také vyjádřit jako nedostatečné množství obsahu.
 • přemíra klíčových slov (Vs)
 • skrytý obsah díky barvám či designu webu (Vh)
 • cloaking (Vc) – technika, kdy se internetové stránky odesílají a jeví v jiné podobě robotům vyhledavačů
 • zpětné odkazy (Vp) na nedůvěryhodných a penalizovaných doménách, spammování zpětnými odkazy na blozích, fórech a dalších stránkách (Vl).
Blokování

Poslední dva prvky periodické SEO tabulky se týkají blokování stránek. Blokování stránek můžeme posuzovat z hlediska množství lidí, kteří blokují vaši stránku ve výsledcích vyhledávání a tím stránce vyjadřují nedůvěru.

Jan Vavřička, SEO konzultant a marketingový poradce UNIWEB s.r.o.

Poznámka: děkujeme za poskytnuté zdroje portálu http://searchengineland.com/seotable.