Výkonný ředitel Jan Vetyška zastupoval během eventu zaměřeného na DSA české e-shopy

23.06.2021

Výkonný ředitel APEK Jan Vetyška měl v úterý 15. června příležitost zastupovat české e-shopy během on-line eventu “DSA: How to make it future-proof?”, kterého se mimo dalších významných řečníků zúčastnila také viceprezidentka Evropského parlamentu Dita Charanzová a organizoval ho Svaz průmyslu a dopravy ČR. Jak je z názvu akce zřejmé, hlavním tématem byla legislativní novinka připravená Evropskou komisí – Digital Service Act.
APEK se k DSA měl možnost vyjádřit jak v průběhu příprav, kdy se asociace zapojila do tzv. veřejné konzultace Evropské komise, tak i po představení prvního návrhu. „Naše nejdůležitější komentáře a myšlenky k DSA jsme poskytli jak Ministerstvu průmyslu i obchodu, tak i našim partnerským organizacím, mezi které patří SPCR či E-commerce Europe. Dnes jsme pak měli příležitost se alespoň v on-line prostředí setkat se zástupci jak evropských, tak i českých institucí současně se zástupci byznysu,“ říká k tématu Jan Vetyška.
Jan Vetyška zastupoval na eventu české e-shopy.


Z celé diskuze bylo zřejmé, že původní návrh DSA má v celé řadě svých článků podporu jak státního aparátu České republiky, tak i podnikatelů. Obavy však panují z možných změn, především pak snahy některých členských států EU o změnu důležitých funkčních principů, jako je země původu. „Návrh DSA byl pro nás v řadě oblastí příjemným překvapením. Nyní je ale třeba pokračovat s úpravami velmi obezřetně a s respektem k existujícímu on-line prostředí. DSA je příležitost pro vylepšení kvalitní e-commerce směrnice a nemělo by být zdrojem radikálních změn. Jako s každou novou normou pak hrozí, že na podnikatele dopadnou další administrativní a právní povinnosti, čehož bychom se chtěli v maximální možné míře vyvarovat,“ řekl Jan Vetyška.

APEK bude své členy i nadále informovat o vývoji návrhu DSA a bude připomínkovat další úpravy. Záznamu celého eventu je možné zhlédnout prostřednictvím platformy YouTube.

Máte zájem o vytvoření www stránek na míru? Kontaktujte nás!

UNIWEB s.r.o.

Kopeckého sady 13, Plzeň, 301 00
Telefon: +420 773 200 530
Email: uniweb@uniweb.cz
Facebook: Uniweb

 

 


Štítky: e-commercee-shopuniweb

Klienti naší online agentury